Inre & Yttre motivation

Om ca. en månad tar Jacqueline Krecs, Adminstratör & platschef för VarjeStegs löpkurser i Torslanda, sin kandidatexamen i Idrottsvetenskap och just nu är hon i full gång med att skriva kandidatuppsats. Hon och sin uppsatspartner skriver om motivation till fysisk aktivitet bland barn och unga, där de har fördjupat sig i två olika typer av motivation: yttre motivation och inre motivation. Eftersom motivation är ett ständigt relevant ämne i vardagen, inte minst när det kommer till löpning, tänkte vi att det därför kan vara intressant att dela lite kring detta. 

Yttre motivation

Yttre motivation handlar om att man utför ett beteende i ett instrumentellt syfte, alltså att man vill få något i utbyte genom att man gör beteendet. Det finns fyra olika varianter av yttre motivation: 

• Den första innebär att ett beteende utförs för att antingen undvika att utsättas för bestraffning från omgivningen, eller för att ta emot en belöning från omgivningen. Ett exempel på detta kan vara att en del löptränar enbart för att få bekräftelse från folk i sin närhet att man är duktig som håller igång.   

• Den andra handlar om att man utför ett beteende för att slippa känna skuld ifall det skulle utebli. Exempelvis kanske vissa löptränar bara för att slippa ha dåligt samvete över att hoppa över en löprunda.

• Den tredje innebär att ett beteende skapar ett personligt värde hos en själv, vilket gör att man lättare kan identifiera sig med beteendet. Till exempel kan en anledning till att man löptränar vara att man vet att det ger många hälsofördelar. 

• Det fjärde och sista handlar om att ett beteende värderas så pass högt av en själv, att den blir en naturlig del av ens värderingar. Ett exempel på detta kan vara att man löptränar eftersom man själv definierar sig som en löpare, och därför känner att man behöver löpträna. 

Inre motivation

Inre motivation innebär att ett beteende utförs för att beteendet i sig självt upplevs som lustfyllt och njutbart. Drivs man av inre motivation när man löptränar, gör man det alltså för att man upplever att själva löpningen i sig är lustfylld och njutbar. Och inte för att man ska få ut någon annan vinning av det. Men för att man ska kunna uppleva inre motivation, finns det tre specifika psykologiska behov som behöver vara tillfredsställda först: 

• Det ena är autonomi och innebär att man behöver känna att det är man själv som har makten över situationen. Att man har ett fritt val att själv bestämma vad, hur och när man vill göra något, utan krav och press utifrån. 

• Det andra är kompetens och handlar om att uppleva att man kan behärska de praktiska färdigheterna som en situation kräver. Svårighetsgraden bör anpassas så att den är lagom utmanande, då varken för simpla eller för komplicerade utmaningar kommer att gynna känslan av kompetens. 

• Det tredje och sista är tillhörighet och syftar till att känna anknytning till andra individer i ett socialt sammanhang. Alltså att man känner sig inkluderad och bekräftad och ser det som meningsfullt att dela samma intressen. 

Så innan du snörar på dig löparskorna nästa gång för att ge dig ut på en löprunda, ta en stund att fundera över vad som motiverar just dig!

Lämna en kommentar

Shopping cart0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0